Το IBAN του συλλόγου είναι:

5101107870000078748000011